Gå till innehåll

En del barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar. Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och skall alltid komma i fråga i första hand. Om det inte finns släktingar eller andra närstående eller om dessa inte har möjlighet att ta hand om barnet kan barnet flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn mot föräldrarnas vilja. I akuta fall kan barnet flytta till ett jourhem. Barnet eller ungdomen stannar en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett familjehem.

 

Att bli familjehem

Att vara familjehem ger garanterat nya upplevelser. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och kan kännas som en utmaning. Allra viktigast är att det barn som kommer till er upplever trygghet och framtidstro och kommer till en väl fungerande och strukturerad vardagsmiljö. Det som behövs är att ge kärlek, ha tålamod, men också att kunna vara bestämd.

Du och din familj kan bo i lägenhet, i villa eller på en gård på landet. Ni kan vara en familj med flera barn, ni kan vara ensamstående, ett gift par eller sambor med eller utan barn – det viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro.

 

Krävande och givande

Ett familjehem är som en vanlig familj, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft i bland, men samtidigt berikande och meningsfullt. Som familjehem ställer du och din familj upp för någon annans barn. Ni måste vara beredda på att det krävs tid och ork. Därför måste självklart alla i familjen vara införstådda med att ni vill bli familjehem. Det är viktigt att ni vill arbeta för barnets bästa i samarbete med föräldrar och socialtjänst.

Målet är alltid att barnet skall återförenas med sin egen familj. Därför går det inte att säga hur lång tid barnet stannar. Det kan vara allt från några månader, år eller en hel uppväxt.

 

Intresseanmälan och urval

Om du kan tänka dig att bli familjehem börjar du med att höra av dig till någon av familjehemssekreterarna i Alingsås. Du kan ringa, skicka e-post eller brev, eller anmäla ditt intresse via e-tjänst. Du får alltid återkoppling. Vi svarar på dina frågor och berättar mer om den fortsatta processen.

 

Utredning

För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad placering är det viktigt att varje familj är noga utredd, väl förberedd och omsorgsfullt utvald för sitt uppdrag som familjehem.

 

Hembesök görs hos de familjer som vill bli familjehem. En kontroll sker i Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister, Socialregistret, Kronofogdemyndighetens register samt register hos Försäkringskassan. Vi gör två referenstagningar på varje person varav minst en skall komma från det professionella nätverket exempelvis en arbetsgivare. Vi vill också prata med de eventuella barn som redan bor i familjen. Efter utredningen bedömer socialtjänsten om familjen motsvarar de krav som ställs på ett familjehem.

 

Utbildning

Vi vill att våra familjer genomgår en grundutbildning. Utbildningen innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

 

Ersättning

När ett barn flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning. Ersättningen varierar från barn till barn den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Syftet med avtalet skall vara att tydligt klargöra vad som är socialtjänstens respektive familjehemmets ansvar och åtagande när det gäller stöd och skydd.

Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar:

En omkostnadsersättning som skall täcka kostnaden för mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad med mera. Omkostnadsersättningen skall täcka de merkostnader som barnet medför.
Ett arvode som är ersättning för det uppdrag för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner

 
 

Familjehem/jourhem för barn och ungdom

Tjänsten är publik. Ingen inloggning krävs.
Tillbaka