Gå till innehåll

Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Det kan vara ett barn, make/maka, förälder, vän eller annan närstående. Den du stöttar eller vårdar är långvarigt sjuk, fysisk eller psykisk funktionsnedsatt, eller har ett missbruk/beroende.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan vara samtal, anhöriggrupp, information eller föreläsning. Kontakt med anhörigsamordnaren är avgiftsfri. Du kan vara anonym. Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt.

Du som vårdar en anhörig som är 65 år eller äldre får stöd av Vård och äldreomsorgsförvaltningens anhörigstöd: http://www.alingsas.se/omsorg-hjalp/anhorigstod/vard-av-anhorig-65-ar-eller-aldre

 
 

Stöd till dig som vårdar en närstående som är yngre än 65 år

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka