Gå till innehåll

I denna E-tjänst har du som tillståndshavare med ett stadigvarande serveringstillstånd möjlighet att lämna in en anmälan om serveringsansvariga personer.

Enligt Alkohollagen ska en tillståndshavare eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. En tillståndshavare ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för servering av alkoholdrycker.

Om serveringsansvarig personal byts ut i er verksamheten har ni skyldighet att meddela vilka förändringar som gjorts. En aktuell och uppdaterad blankett med serveringsansvarig personal ska alltid finnas hos kommunen.

 
 

Registrering av serveringsansvarig personal

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka