Gå till innehåll

I Alingsås kommun tillämpar vi förenklad färdtjänsthandläggning för dig som har fyllt 80 år. Färdtjänsten använder du när du skall åka till affären, besöka vänner, anhöriga och till sociala aktivieter. Däremot om du skall åka resor som ersätts av allmänna sjukförsäkringen (behandlingsresor t ex läkare, distriktssköterska, sjukgymnastik, utprovning av handikapphjälpmedel, tandläkare och dagrehabiliteringen) använder du dig av sjukresor.

Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.

Här hittar du mer information om sjukresor .

 
 

Färdtjänst för dig som är över 80 år

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka