Gå till innehåll

Färdtjänsten använder du när du skall åka till affären, besöka vänner, anhöriga och till sociala aktivieter. Däremot om du skall åka resor som ersätts av allmänna sjukförsäkringen (behandlingsresor t ex läkare, distriktssköterska, sjukgymnastik, utprovning av handikapphjälpmedel, tandläkare och dagrehabiliteringen) använder du dig av sjukresor.

Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.

Här hittar du mer information om sjukresor .

 
 

Färdtjänst

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka