Gå till innehåll

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Kriterierna prövas till placeringsskolan. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter kan skolskjuts även anordnas till vald skola.

 
 

Ansökan om skolskjuts i grundskolan

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka