Gå till innehåll

Utsnitt ur illustrationskarta Östra Ängabo

Registreringsavgift (500 kr) samt första årets administrationsavgift (300 kr) totalt 800 kr skall erläggas för att ställa sig i tomtkön. 
Därfter är den årliga avgiften 300 kr per år som faktureras av kommunen. 

Avgiften inbetalas på bankgiroblankett, bankgirokonto 360-3420 och ställs till Alingsås kommun. Skriv "Anmälan tomtkön" på talongens vänstra sida samt ange personnummer och namn på samma plats.

 
 

Anmälan till tomtkön i Alingsås kommun

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka