Gå till innehåll

Om ditt barn har någon form av födoämnesöverkänslighet eller etiska skäl är i behov av specialkost är det viktigt att informationen nedan fylls i noggrant.

Denna information skall du som vårdnadshavare/sökande över 18 år ge inför varje hösttermins start, och vid förändring av kost/byte av skola.

Vid förfrågan skall intyg/journalkopia från läkare/dietist kunna lämnas.

Om anmälan ej inkommit före 15/9 tolkas det som att ert barn äter normalkost igen.

Som förälder(eller sökande över 18 år) ansvarar du för att skolmåltidspersonalen meddelas frånvaro från skolan.

Vid frågor kontakta Kostenheten tel 0322-616478, 0322-616939.

 
 

Ansökan om specialkost

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka