Gå till innehåll

Alingsås Kommun har skapat denna e-tjänst för att underlätta rapportering och hantering vid fel, skador och stöld för vårdnadshavare och elever på digitala 1-1 verktyg.

Genom att underteckna låneavtalet har ni påtagit er ansvaret för att ert barn/ungdom hanterar det digitala verktyget enligt avtalet. Detta ansvar innebär även att meddela skolan  om verktyget har fel eller skador eller om stöld inträffat.

Det är viktigt att ni är tydlig och detaljerad i er beskrivning av vilka fel eller skador som uppkommit och hur händelseförloppet sett ut. Detta är ett krav från försäkringsbolaget för att de ska kunna hantera ärendet. Verktyget ska första arbetsdag efter anmälan lämnas till skolans supportansvarig. Innan verktyget är inlämnat kommer ärendet inte hanteras.

 
 

Fel- och stöldanmälan av digitala 1-1 verktyg

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka