Gå till innehåll

Inackorderingstillägg kan beviljas elev inom gymnasieskolan. Tillägget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägg ska sökas på nytt inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägget kan utgå om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera sig på orten där elevens skola finns. Tillägget är ett bidrag till bostadskostnaden samt hemresor.

Flyttar eleven från Alingsås kommun eller byter skola måste detta meddelas Alstömer gymnasiet för att inte bli återbetalningsskyldig.

 
 

Här ansöker du om inackorderingstillägg

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka