Gå till innehåll

Tänk på att du som ställföreträdare måste kvarstå tills dess att ny god man eller förvaltare har utsetts. Efter att ansökan har lämnats in kommer överförmyndarnämndens handläggare att kontakta er för vidare information och fortsatt handläggning.

 
 

Ansökan om entledigande för gode män och förvaltare

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka