Gå till innehåll

Vård och äldreomsorg i Alingsås kommun har valfrihet inom hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem, LOV. Du är alltid välkommen med din ansökan.

Till ansökan ska ett antal bilagor  bifogas. Dessa anges i ansökan.

  • FA - skattsedel, A -skattesedel
  • Ansvarsförsäkring
  • Företagspresentation och verksamhetsidé
  • CV, betyg, verksamhetsansvarig
  • CV, betyg, ansvarig för den dagliga driften
  • Underleverantör som används
  • Rutin för avvikelsehantering, lex Sarah
  • Rutin för synpunkt - och klagomålshantering
  • Ledningsystem
  • Ledning -och krisplan

Ansökan behandlas löpande under hela året. Så snart din ansökan kommit in kontaktar kommunens handläggare dig. Är din ansökan komplett bokar vi in ett möte i annat fall ombeds du att komplettera din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Mer information hittar du här: www.alingsas.se/omsorg-hjalp/aldre/bli-utforare-av-hemtjanst

 
 

Ansökan om deltagande i valfrihetssystem inom Alingsås kommuns hemtjänst

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka