Gå till innehåll

Mynt

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Huvudregeln i lagen är att det krävs tillstånd för att få bedriva lotteri inom kommunen. Sådant tillstånd kan lämnas till ideella föreningar som verkar för ett allmännyttigt.

Kontakt och närmare information ges av föreningskonsulent Lena Eriksson telefon, 61 65 93.
Kostnaden för lotteritillstånd är för närvarande 300 kronor + porto för postförskott.

Till ifylld ansökan om lotteritillstånd skall bifogas:

  • Protokollsutdrag från föreningens styrelsemöte där beslut fattats om att ansöka om lotteritillstånd. Av utdraget skall även framgå vem som utsetts till lotteriföreståndare.
  • Föreningens stadgar (om de inte tidigare lämnats till kommunen)
  • Senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 
 

Ansökan om registrering för lotteri

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka