Gå till innehåll

Den som tänker sälja folköl eller tobak ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen. Här kan du göra en anmälan om tobaks- och folkölsförsäljning. Försäljning av folköl kan ske antingen i butik eller vid serveringsställe.

 
 

Anmälan tobaks och folkölsförsäljning

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka