Gå till innehåll

Enligt alkohollagen får servering/försäljning av alkoholdrycker endast ske om tillstånd har meddelats av kommunen. Tillstånd kan ges vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod eller vara stadigvarande. I denna e-tjänst har ni möjlighet att lämna in en ansökan för enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod till slutet sällskap.

Kostnad för tillstånd till slutet sällskap är 800 kr. Avgiften ska betalas i samband med inlämnande av ansökan. Handläggning av ansökan påbörjas ej förrän avgiften är betald. Ansökan ska ha lämnats till kommunen senast två veckor innan tillställningen ska äga rum.

Vid en prövning av serveringstillstånd görs en bedömning av sökandens lämplighet, verksamheten och serveringsställets lämplighet samt ställningstagande kring eventuella alkoholpolitiska olägenheter. När det gäller lämplighetsprövningen kan krav ställas på att sökanden genomför ett kunskapsprov i alkohollagstiftning. Kostnad per provtillfälle är 1200 kr. Alkoholhandläggaren i kommunen gör bedömning om och vem som ska utföra kunskapsprovet.

Handläggningstiden för en ansökan till slutet sällskap beräknas uppgå till max två veckor efter att en komplett ansökan har inkommit till kommunen.

 
 

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka