Gå till innehåll

I denna e-tjänst rapporterar du som timavlönad sjuklön och vård av barn. Du meddelar vilken arbetsplats, när du skulle ha arbetat och när du har varit frånvarande. E-tjänsten kräver att du loggar in med hjälp av bankid.

Din chef bedömer och beslutar om din rätt till sjuklön utifrån dina uppgifter. Utbetalning av sjuklön sker när din chef attesterat. 

Du rapporterar även vård av barn via denna e-tjänst. Vård av barn medför ingen lön men är en pensionsgrundande frånvaro, vilket innebär att arbetsgivaren gör en pensionsavsättning på det belopp som frånvaron motsvarar. 

Du rapporterar in din frånvaro i e-tjänsten i direkt anslutning eller senast den månaden du varit sjuk eller vårdat ditt barn. 

Har du frågor kontakta bemanningsservice vardagar mellan kl. 06:00-16:30,

0322-617020 eller löneenheten via 0322-61 60 00.

 
 

Begäran om sjuklön för timavlönad

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka