Gå till innehåll

Utstakning.När bygglov har beviljats skall utstakning av byggnaden utföras av mätnings kunnig person eller företag. GIS-Enheten Samhällsbyggnadskontoret kan ombesörja utstakningen för er.

Lägeskontroll.

Lägeskontroll skall göras när grundläggningen utförts(formsatt eller grundgjutning) eller när fasader är resta. GIS-Enheten Samhällsbyggnadskontoret kan ombesörja lägeskontrollen för er.

 
 

Anmälan av Utstakning/Lägeskontroll

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka