Gå till innehåll

Denna e-tjänst använder du om du vill ansöka om att göra ett uppehåll i din sophämtning. Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst tre månader och maximalt 12 månader.

 
 

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka